Vàng ngâm 12 lớp PCB
  • Vàng ngâm 12 lớp PCBVàng ngâm 12 lớp PCB

Vàng ngâm 12 lớp PCB

Sự chỉ rõ Vàng ngâm 12 lớp PCB (Độ dày Au: 0,05um phút) Lỗ nhỏ nhất: 0,2mm. 1oz cho tất cả các lớp. Chiều rộng / tốc độ dây tối thiểu: 0,076 / 0,076mm BGA

gởi điều tra

sản phẩm miêu tả


Sự chỉ rõ


Vàng ngâm 12 lớp PCB (Độ dày Au: 0,05um phút)

Lỗ nhỏ nhất: 0,2mm. 1oz cho tất cả các lớp.

Chiều rộng / tốc độ dây tối thiểu: 0,076 / 0,076mm BGA


Thẻ nóng: Vàng ngâm 12 lớp PCB, Trung Quốc, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà máy, Tùy chỉnh

có liên quan thể loại

gởi điều tra

Vui lòng Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.