Màu của mặt nạ hàn
  • Màu của mặt nạ hànMàu của mặt nạ hàn

Màu của mặt nạ hàn

Sự chỉ rõ Màu của mặt nạ hàn: Xanh, Đen, Xanh, Đỏ, Trắng, v.v. Đề cương đã hoàn thành CNC, V-CUT, Đấm Trọng lượng đồng tối đa140um (4oz) cho lớp bên trong175um (5oz) cho lớp ngoài

gởi điều tra

sản phẩm miêu tả


Sự chỉ rõ


Màu của mặt nạ hàn:

Xanh, Đen, Xanh, Đỏ, Trắng, v.v.

Đề cương đã hoàn thành

CNC, V-CUT, Đấm

Trọng lượng đồng tối đa
140um (4oz) cho lớp bên trong
175um (5oz) cho lớp ngoài


Thẻ nóng: Màu của mặt nạ hàn, Trung Quốc, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà máy, Tùy chỉnh

có liên quan thể loại

gởi điều tra

Vui lòng Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.