OEM được chào đón
  • OEM được chào đónOEM được chào đón

OEM được chào đón

Sự chỉ rõ OEM được chào đónCOB / Bonding, SMT, hội15 YAMAHA & JUKI Mediumin Tay nghề của chúng tôi đáp ứng IPC-610 Class I-II-III, IPC-ANSI-J-STD-001 và nó đã được chứng nhận bởi ISO 9001: 2000 QMS,bao gồm cung cấp tất cả các thành phần v......

gởi điều tra

sản phẩm miêu tả


Sự chỉ rõ


OEM được chào đón
COB / Bonding, SMT, hội
15 YAMAHA & JUKI Mediumin Tay nghề của chúng tôi đáp ứng IPC-610 Class I-II-III, IPC-ANSI-J-STD-001 và nó đã được chứng nhận bởi ISO 9001: 2000 QMS,
bao gồm cung cấp tất cả các thành phần và chức năng Kiểm tra.


Thẻ nóng: OEM được chào đón, Trung Quốc, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà máy, Tùy chỉnh

có liên quan thể loại

gởi điều tra

Vui lòng Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.