PCB cứng nhắc
  • PCB cứng nhắcPCB cứng nhắc

PCB cứng nhắc

Sự chỉ rõ Vật liệu PCB cứngFR4 (Cao TG, Không halogen, tần số cao), CEM1, CEM3, BT, Al cơ sở, v.v.Nhà cung cấp: SY, KB, ITEQ, Isola, Nelco, Rogers, Grance, Mitsui

gởi điều tra

sản phẩm miêu tả


Sự chỉ rõ


Vật liệu PCB cứng
FR4 (Cao TG, Không halogen, tần số cao), CEM1, CEM3, BT, Al cơ sở, v.v.
Nhà cung cấp: SY, KB, ITEQ, Isola, Nelco, Rogers, Grance, Mitsui


Thẻ nóng: PCB cứng nhắc, Trung Quốc, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà máy, Tùy chỉnh

có liên quan thể loại

gởi điều tra

Vui lòng Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.